YAŞAR ÜZEL ŞİİRLERİ

Bizim Havış.

 

Üç tağa,bir kapı ev,

Kılbeye karşın.

Bir kürbiye,bir tazar,

İki de mahmil.

Boydan boya bir ıraf,

Boyu dört arşın.

Yanında bir matmah,

Bir ocak,bir puharı.

Ocak ta don kazanı,.

Bir teşt.bir de tist,

İki hamur leğeni.

Bir de hamam leğeni,

İçinde kalaylı tası.

Tağasında küllüğü var.

Kalıncadır duvarı.

Evden matmah arasında ,

Var bir kuş tağası.

 

Ortada böyük havış,

Döşeli,

Kesme taşdan.

Bir kuyu herezeli,

El değirmeni ile,

Bir de dibek,

Oyulmuş kara daşdan.

Curunumuz yok idi,

Bir sal vardı tahtadan.

Dört asma var,

Yedi veren,

Areyişe alınmış,

Dört sırık,dört şaptadan.

Bir,loğdur,bir de çatı,

Kılbe duvarda duran.

 

Altı mağara,

Üstü tabaka,

Bir odamız daha vardı,

Kerbiye bakan.

Bizim yazlık evimizdi,

Dört tağa bir kapıdan.

İçi sabın sıvaktı.

Hava tağası vardı,

Kalleş havası alan.

 

Şıhabdulah mahallesi,

Cabioğlu sokağında.

Yapıcı Zekeriyenin eviydi.

Kapısı taştan çatma.

        01.03.2007

       M.Yaşar Üzel

       Veteriner Hekim

      


BU KADAR SEVME BENİ        

 

 

Gurbet !

 

Kırkiki yıl oldu yeter,sevme beni.

Cip bu kadar sevme beni.

Beşik kertme sözlüm müsün ?

Yandığım,kömür gözlüm müsün ?

Ben seni hiç sevmedim.

Bir gün yarimsin demedim.

Bir gününü göremedim,

Bir gün olsun gülemedim.

Gurbet bana aşık mısın ?

Hala bana aşık mısın ?

Aşık mısın ?

İki elin hep yakamda

Sanki bana kan düşmanı.

Kanım içen kaşık  mısın ?

Yeter gurbet,vazgeç benden.

Benim de bir sılam  var

Sılama kara sevdam var.

Sevdiğime türkü,mani dizdiğim.

Sokaklarında güveyi gezdiğim.

Benim de  bir sevdiğim var.

Sabahları, fıtır  ekmek,

Tirit kokusuna karışır.

Öğlenleri,sitti simidinden fırın yapması

Kokar burnuma.

Üzerine bulgur unundan dom dom helvası.

Yahut züngül kavurması.

Akşam da anamın kel lebeniğesi

Hele yanında da bulgur aşından

Göğ soğan varsa.

Kilis,Kilis kokar,burnuma !

Mudaaflar açmış,sümbüller mora kaçmış,

Şıkıklar kan kırmızı

Kilis can katar canıma.

Gördün mü gurbet.?

Benim sevdamı,benim aşkımı.

Vazgeç benden artık.

Kırk iki yılda bir gün yüzüm gülmedi.

Ne yedimse karnım doymadı.

Yalan söylemorum,gurbet

Şavayyede kübülmişe

Kuşkanada şıhılmahşe

Bir sehen behteniz peyvazı

Dırnak ekmek dürüm olmuş
            Tikeler dizilmiş şişe                             

 

Bunların hepsi bahane….

 

Kadı camisindeki köşe

Kucak açmış.

Yolum gözlor,yolum gözlor

Özüm, sılamı özlor

Döğün açtım dizlerime,

Yelim sızın geçsin hele,

Bırakmazsan,kaçıcım ben.

Sen beni toprak etmeden

Felhenime gidicim ben.

 

        Derdim Azar 7 ARALIKLARDA

 

İlezi mantarasında,

On şümbüllük tarlada,

Bir başşağ olaydım.

Başşak edileydim.

Hellelerde kaynayaydım.

Hedik olaydım.

Miderlerde savrulaydım,

Değirmende çekileydim,

Üçe bölüneydim.

Bulgur olaydım,aş pişeydim.

Simit olaydım,küfte yuğrulaydım.

Sitti simidi olaydım,yapmalanaydım.

 

Gövdeniz mantarasında,

Bin tiyeklik yenicede,

Bir çirtik üzüm olaydım.

Bir hebbemi,

Toprağa serelerdi kuruyaydım,

Sekide satalardı pazarda.

Bir hebbemi,

Sallarda ezelerdi.

Havara serpelerdi üzerime,

Sinilerde gün pekmezi olaydım.

Bir hebbemi de,

Hapısa kaynadalardı da,

Nişe çalalardı özüme.

Bastık olaydım,nuska saralardı.

Ceblerine gireydim,uşak,defşeyin.

 

Kefre mantarasında,

Otuz ağaçlık zeytin olaydım.

Kış geleydi çırpılaydım.

Allefler allefleyeydi beni.

Yeşilken kırılaydım,

Datlanaydım,ketremizlerde.

Mahserelerde sıkılaydım,

Zeyit olaydım barmillerde..

Attun olaydım,ayıklanaydım,

Carralara basılaydım,

Yedi aralıklarda.

         

FIKARA

Fakirim çok fakirim.

Kilise fakirim.

Kilis dilenirim.

Bir lokma Kilis !

Bir nefes Kilis !

Bir gençlik arkadaşı !

Bir eski dost !

Bir sabah pazarı !

Bir Leylit çemi !

Bir Ayşecik çayı demli !

Bir havuştan_yoğurt koydum dolaba !

Havlıda_şerbet haa !

Kilis sesi dilenirim.

Kilis kokusu dilenirim.

_Allah versin !Sesleri duyarım hep.

Ellerim boş kalır .

 

Kilse fukarayım.

Gurbetten yana zenginim

Karunum,çok zenginim.

Böyle garip bir ,Yaşarım.

 

 

Sıla fukarasıyım

Dilenciğim,çok fukarayım.

Zamanı yitirdim,anı yaşarım.

Doğan güneş,  bihaber

Erken göçen dostlardan.

Batan güneş, selamsız

Uzaktaki vefasız dostlara.

Gurbete zenginim

Bir de akşamlara.

Gurbet akşamları bitmez.

Yapıştı yakama fakirlik,gitmez.


 

          Hamam Kapısı

 

Hamam kapısında kil satsın,

garipleri kınayanlar !

 

Ağzım zifir,dilim durmor.

Gözüm görmor,elim yetmor.

Elim dıbık,çibik çalmor.

Döğün azdı,dizim tutmor.

Topuk yarık,daban basmor.

Dertler azor,sancı sızmor.

Vura vura,dizler mosmor.

Hiç kimse ,necisin demor.

Hiç bir şeye,aklım ermor.

Zöğmüm kalın,fikir vermor.

Penes oldum,ayar tutmor.

Ekmek fıtır,dişim kesmor.

Kelle söbe,höllez durmor.

Saç küşşe,darak girmor.

Kel oldum,börk tutmor.

Hönnak çıktı,boğaz yutmor.

İdrife oldum,kimse bilmor.

Tahır oldum,döl tutmor.

Densiz oldum,dilim hüsmor.

İşmar edorum,gözüm dönmor.

Keşmer oldum,kimse gülmor.

Solum felçli,tahtta çıkmor.

Atım aksak,rahvan getmor.

Şahra çektim,cercer dönmor.

Şitil ektim,şığva vermor.

Bahçam viran,sırsır ötmor.

Tapan gevşek,zeytin sıkmor.

Talaz esti,gülüm kokmor.

Barkım talan,mağal tutmor.

Kök çürüdü,tiyek tutmor.

Pereventim,dafar etmor.

Yarlağan var,su durmor.

Ceviz ektim,koz tutmor.

Belleğem var,suyum getmor.

Çangal çalorum,kova çıkmor.

Loğdur kırık,loğ dönmor.

Kedüs kırık,çatı çekmor.

Carra delik,zeyit tutmor.

Keşefe kırık,sındı kesmor.

Çırpı pir yok,ocak tütmor.

Şapta kısa,ereyiş tutmor.

Yimeni çarpana,zıyk etmor.

Aşşığ attım,say gelmor.

Zoğum çürük,mıh tutmor.

Hördelek yok,kocacık durmor.

Köynek şilte,yama tutmor.

Say babam say,dertler bitmor.

 

Sevdim !

Sevdim ama,kıymat bilmor.

Ben yanorum,o belli etmor.

Göğnü var,umut vermor.

Yafyaf edor,yüz vermor.

Möhsüroğlu,garip aşık.

Bu sevdaya,ömrü yetmor

                                                    

Kelalinin Evi.

 

 

Kelali livanda erakı içer.

Bir topak,bir topak daha

İçer içer de kendinden geçer.

Kara Fattum,livanın pırtaşında

Yama çıkını ,dikiş ölbesi,yanıbaşında

Sındısı elinde,

Fattum aba uşaklara don biçer.

Yitirmiş kendini,etmiş akşamı,

Horanta da bekler,akşam aşını.

Kelali sabırsız,kaşır başını

Netsin Fattum aba,yidi zılgıdı,

Hızver ateşinde kellemi bişer?

 

 

Kelali iki kelle aldı,kuşlukta

Üttürdü arı sili nacar bazarında

Davet var dediler,oğlana, kıza.

Oğlan ne sene de,güveği Musa,

Huylanır, başlar kahır,boğuza

Hösenoğlan cevizli söylemiş

Ballı gelin emzikli,kaymaklı dokunur diye

Güveyide bir böyük sini kırma künefe

Künefeler geldi,dizildi tazara

Kelali soğranır Fattum abaya.

Netsin Fattum aba,yidi papara.

Hızver ateşinde kellemi pişer?

 

 

El ayak çekilmiş,kelle pişmemiş

Fattum aba neye uğradığını bilmemiş

Getmiş gelmiş mangal başı beklemiş

Kelle değil,Fattum aba eprimiş.

Emokız ocağa mercimek vurmuş

Emonun küftesi,imdada yetmiş.

Kellenin yerine mahıltalı yenmiş.

Kelalinin erakı burnundan gelmiş

Bir daha kellemi diye

Böyük yemin etmiş.

Netsin Fattum aba,kelle kart imiş.

Hızver ataşında kellemi bişer?

 

 

                                   

KUMRU

 

Çıkma tağasına yuva kurmuşsun

Hem kurka yatarsın hem de ağlarsın

Seher sabah demez figan edersin

Komşum ne ağlarsın neye yanarsın

Derdini söyle de ortak olayım

-Yusuf u tutun da kuyuya atın

-Yusuf u tutun da kuyuya atın

Yusuf u kim tutsun kim yakalasın

Kim kuyuya atsın kim vebal alsın

Her komşu komşunun külüne muhtaç

Gel kumru derdini sende bana aç

Bilir misin Yusuf u kim kurtardı

Yusuf  hem de Mısıra sultan oldu

Anladım komşum sen de yalınızsın

Yavrular babasız ona yanarsın

Yusuf diye ağla ibret alırsın

Sabırla dut yaprağı atlas olur

Koruk helva olur sen de bilirsin

Sabırlı ol yavrularını zukla

Sende kumrulara sultan olursun

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ketzhqmx( mtcmkxchfzmz.com ), 20.12.2011, 11:06 (UTC):
1VK15N <a href="http://mpbocjddbqml.com/">mpbocjddbqml</a>

Yorumu gönderen: Dora( d1shopoc-g.co.jp ), 18.12.2011, 13:55 (UTC):
This has made my day. I wish all psotgins were this good.

Yorumu gönderen: Celal AKASLAN( akaslan_celalhotmail.com ), 25.10.2010, 20:51 (UTC):
Merhabalar sayın hemşerim.kaleminize hafızanıza saglık ne güzel dizeler yazmışsınız.bizler yıllar yıllardır gurbetlerde bu hanekler özlemle hafızamızı canlı tutarken üzülerek görüyorm KİLİS!te yetişen yeni kuşak bunlardan bihaber iyiki siz ve sizler gibi hemşerilerimiz var yazıyorlarda yeni nesiller konuşmasa da belki okuyarak memleket haneklarini öğrenirler umarım yazmaya devam edersınız...

Yorumu gönderen: Hamit Mollahamit( kilisyorum79hotmail.com ), 06.06.2010, 11:07 (UTC):
Yaşar kardaşımızın şiir
letinin heppisi de güzel.
Hangisine mahana bulunur ki.
Allen genne uzun ömürler versin.İnşallah daha çok şiir
yazsın da okuyak.Gençler esinlensin de onlar da yazsınlar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

HOŞ GELDİNİZ
 
Reklam
 
 
 
 

DERNEGİMİZİN ADRESİ :MERİÇ SOKAK NO-8 ASLAN HAN KAT-1 ŞİRİNEVLER MEYDAN TLF. 0212.4514915 EMAİL: kilisyorum79@hotmail.com
ÖĞRENCİLERİMİZE BURS ARIYORUZ

TÜM HEMŞERİLERİMİZİ DERNEĞİMİZE BEKLERİZ

 
Bugün 2 ziyaretçi (9 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=