KİLİS ŞİİRLERİ

                    kilis'i yaşorum

    Gözlerimi yummuş KİLİS'i yaşorum
      Küle küle kar yağor
      Evimizin damı şıp şıp akor
      Babam sümmülden çıkıp log loglar
      Ben elimde tokaç süğüğü tokaçlorum
      Güneş açor...

      Karlar bulgur bulgur olor,
      Tandırın başında yıyoruk
      Nenem kaşık kaşık atıştıror
      ''Dişlerim uyuştu '' dor
      Dişleri dakma  olduğunu unutor
      Biz ''leh leh'' güloruk

      Bahar olor...
      Komşu avradlardan santrale gidoruk
      Anam ağama kız bakor
      Kimseleri beğenmor
      Karma-katma yaporuk
      Kavurma yiyoruk
      Gözlerimi yummuş KİLİS'i yaşorum

      Kavunlar olor,
      Köylerden silif dolusu kavunlar gelor
      Çevirip kıçını kokloruk
      Tüyleri burnumuza bator,
      Hapşuroruk

      Boz eşşeğe binor bağa gidoruk
      Üzüm kesip heyir toploruk
      Heyirleri çördüğün  üstüne seroruk
      Sepetleri hurca koyoruk
      Tutlu kuyudan su içor
      Elhamdilullah dorok,

      At arabasında sergiye  gidoruk
      Fe'eller çalışor,biz densizlikederok
      Şammıtları duza basıp yiyoruk
      Sıtlıp toploruk,
      Yan tarladan acır çaloruk
      Aç karnına yiyip cırcır oloruk
      Geceleri mırıharal oynoruk
      Kannerler dolusu su içoruk,
      Duz ölbesini çarpıp,duzu dökoruk
      Anam ''kırt çala sizi'' dor
      Korkumuzdan uyur gibi yaporuk
  
      Maviş deze mevlid okudor
      Anamdan ikimiz gidoruk,
      Ben bayramlık zubunumu geyorum
      Anam ağ dolağını dolor,
      Mevlid okunor,biz ağloruk,
      Şerbet verorlar,içoruk
      Ölüler ruhuna fatiha okoruk,

      Birgün kapı çalınor
      Bir avrad görücü gelor,
      Bacım kahve bişiror,
      Yüzüne mangala tutor,
      Yanakları kızaror,
      Etli canlı görünsün deye
      Üst üste zubun geyor,
      Görücülerin yüzü gülor,


      Mehemed'in yüzünde çıban çıkor,
      Anam tavuk boku çalor,
      Yara azor,
      Hasan Kamil'e götüroruk
      Doktor yüzümüze tüküror
      Ağamla Zeynep'i nişanloruk,

   Ağ pınara yün yumaya gidoruk,
     Anam acıdan balcan dolması pişiror
     Yoldan geçen Acarlılara da veroruk
     Dua aloruk 
     Mıkımı yunleri tokaçloruk 
     Hem yün yuyor, hem seybana edoruk
     Tumanımız yaşaror,
      Aldırmoruk

     Şıh Mehemed'e adağa gidoruk
     Konu komşuyu götüroruk
     Davar kesoruk
     Öğlene yoğurtlu köfte yaporuk
     Bol bol yiyip su içoruk
     Sido dezeyi böğcük ısıror,
     Korkoruk
     Akşama kelle pişiror,Mumbar dolduroruk
     Afiyetle yiyoruk
     At arabasına binip,
     Ayaklarımızı salloruk
     Eve dönoruk.

     Ebenin sinamasında gavur filmi oynor
     Ona gitmoruk
     Özyurt sinemasına gidoruk,
     Özcan Tekgül'ün Cadır gülü gelmiş
     Hop hop hazırlonoruk
     Bilet kır kuruş olmuş deyi söylenoruk
     Sinema fırn kimi,
     Şıpır şıpır terloru
  Ayran içoruk,haytayla yiyoruk
     Yüreğimiz serinlor
     Özcan Tekgül'dan edor,
     ''Allah'ından istifil ol''derok
     Biz utanoruk

     Düğün edoruk
     Kör Elif çalor, biz oynoruk,
     Cilleye çıkoruk
     Zılgıtlar arşı alayı alor
     Gülor,eğlenoruk
     Kına yakıp ağıtlar söyloruk
     Kız Ahsen erkekleri coşturor,
     Kız Feyzi ataş dansı yapor,
     Yoh yohlar birbirine karışor,
     Zeynep'le Mehemet yorgun argın
     Ğerdeğe giror,

                        BİZİM ELİMİZ

    

 

Bizim elimiz yiğitlerin yuvasıdır

Hasretim gönlümde memleket sevdasıdır

Yurdum benin,Ana Baba vatanım

Bu el bizim elimiz,bu el KİLİS elimiz

 

Sevdadır kalbimde memleketimin hasreti

Yüreğimde alevlendi ecdatlarımın ateşi

Sana bir değil,binlerce şehit kurban olsun

Bu el bizim elimiz,bu el KİLİS elimiz

 

Ana yuvasıdır,yuvadan bezmek olmaz

Bu vatan sevdasıdır,hasreti kalplerde kırılmaz

Ana vatanımdır,bağrıma demir zincirler vurulmaz

Bu el bizim elimiz,bu el KİLİS elimiz

 

Mercidabık meydan muharebesinde

Kahramanlarımız bir destan yazdılar

Yiğitlerimiz bu elimizin bağrında yetiştiler

Bu el bizim elimiz,bu el KİLİS elimiz

 

Kürtdağlı Kadirler,Azolar,Kâmiller

Kuvayi milliye de ön saflarda görev aldılar

Nice Canbolatları,Reşoları şehit verdiler

Suyu tatlı serttir,Yiğidiçok merttir

Bu el bizim elimiz,bu el KİLİS elimiz.

 

                                                                  Mehmet Nuri Varvar

                                                                             07.12.2003

 

İNSANIZ BİZ
 

 

İnsanız biz Havva Adem den beri

Ondan beri takip ettik bir lideri

Kimisinin yüce oldu sözleri

Kimisi de bıraktı ölümsüz eserleri

 

İnsanız biz olsakta her şeye hakim

 

Duyduk firavunu, padişahı kalan kim?

Zalim ölmedi mi?büyümedi mi yetim?

Dünya bize yaratılmış

Fark eder mi ülkem ve hüvviyetim

 

 

Topraktan çıkardık aşı ve ekmeği

Yetiştirdik yüzlerce meyveyi sebzeyi

Unuttuk geçmişimizi

Düşünerek geleceğimizi

İnsanlığı unutan insanız biz...!  

                                               Ökkeş Başgüden

 

ELLEĞEM SEN KİLİS,Lİ DEĞİLSİN

Heç kehkebezinden don geydin mi?
Dullar ekmeğinden,pitpıt aşı yidin mi?
Ane göynüm kübilmişe istor dedin mi?
Yok yorum,elleğem sen kilisli değilsin!!

Anan seni hemamda kilden yudu mu?
Keyme ayyüş hemamdan seni kovdu mu?
Anaga,babasına getiricin mi deyi sordu mu?
Yok yorum,elleğem sen kilisli değilsin!!

Heyir ağaçlarıa heğme kurdun mu?
Çapıt yorgan serip tuldasında uyudun mu?
Pabıç çarpma oynuyup,kudurdun mu?
Yok yorum,elleğem sen kilisli değilsin!!

Kundaktaken bir zembil höllük tükettin mi?
Anag çul çapıt ne varsa sege bez etti mi?
Dişin çıktığında bir mehelleye hedik verdi mi?
Yok ağe yok,sen kilisli değilsin.

Ömründe heç eyşeciğe gettin mi?
Demlik demlik kaçak çaylar içtin mi?
Eşe dosta pençe pençe çerez verdin mi?
Yeri yorum yeri.!Sen kilisli değilsin.

Cuma günü karadaşa gettin mi?
Kavırga götürüp,karma katma ettin mi?
Sevdiğini,evlerine kendek elettin mi?
Essehden,sen kilisli değilsin yorum!

Mahellede muraharal deyi bağırdın mı?
Şakı bilbilim şakı diye çağırdın mı?
Hölünü kılla deyi daşları heç attın mı?
Sefil olma ağe,sen kilisli değilsin.!

Telleri kıvırıp kamyon yaptın mı?
Toppuzalı devemeyi devemeye attın mı.?
Çakmak daşdan dallı gülle yaptın mı?
Get yorum get,sen kilisli değilsin!

Kabakulak olup kulak tözün şişti mi?
Meres kazanının karası,eyi geldi mi?
Korkunca da sandal yağı içtin mi?
Işin gücün rastgelsin,sen kilisli değilsin.!

Kuşluk vaktı,kabaltından geçtin mi?
Bir şiliften tüylü ecir seçtin mi?
Ayran kaşığından,koruk salata içtin mi?
Deştiye uğraşma!sen kilisli değilsin!

Komşu eşşeğinden, değirmene gettin mi?
Salda, depiğinden şirelik üzüm ezdin mi?
Havlıda, kırmızı yimeniyle gezdin mi?
Heç çalkanma,sen kilisli değilsin!

Fıtır ekmeğine,salça zeyit çaldın mı?
Mısekkeğeye devlisi gün,bulgur attın mı?
Telbis bekmezine,tahne şirik kattın mı?
Isral etme yorum!sen kilisli değilsin!

Sen güveyi gezdirdin mi?gezdin mi?
Allah bilir ya!sen cillede bilmedin!
Oturtmaya gidip,bir topak da içmedin!
Meşkef olma ağe!sen kilisli değilsin!

Dört tiyek arasına,sergi serdin mi?
Iki şapta arasına germeç gerdin mi?
Kız evine iki onluk,kalın verdin mi?
Yukalma yorum,sen kilisli değilsin?

Anag,cebine,beş barmaktan şeb verdi mi?
Ataşa,üzerlik attıda, üzerinden geçtin mi?
Kurşun döküp, mehsimin dışlığı yok, dedi mi?
Vallahide değilsin,billahide sen kilisli değilsin!

Senin anan,musluğa henifi der mi?
Dışkapınızın enehteri,kellebi değil mi?
Marulunuz hes,kediniz de pisik mi?
Hıcıl olma!senkilisli değilsin!

Kürbiyyenizde ölbeniz sındılı mı?
Loğdurunuz,çatınız,havışta asılı mı?
Sen heç,kuyuya çangal çaldın mı?
Anam ettikliyin,-ülüm sitir ede..değilsin!

Benim anam,küllü sudan don yurdu.
Her gün leğençeden hamur yoğururdu.
Maşallah!oniki de uşak doğurdu!
Müsaade edin amma!ben kilisliyim!

Askere giderken anan zılgıt çaldı mı?
Baban davulu zurnayı havışa aldı mı?
Bacın da kuş barmağına kına yaktı mı?!
Bacım ettikliyin!_kırtçala!sen kilisli değilsiN

 Nar bekmezsiz,heç, lahmacun olur mu?
Koruk salatasına hıtta ecir konur mu?
Kırık kudamasız, ecir dolma olur mu?
Acemi loze!sen kilisli değilsin!

Gerebici çiğ helva ile çok yidin mi?
Bayram günü bey olup,seri yere verdin mi?
Ancak devlisi gün salangaca bindin mi?
Bilmong ağo bilmong!sen kilisli değilsin!


_akbili cümle cahallara da..dost..dost!
_allah başacak sevindire..dost..dost!
_allah sonlarını getire..dost..dost..ehee!
Yoh..yohh!nedir bilin mi?sen kilisli değilsin!

Güveği gezerken,iğne kıyyık yedin mi?
Kız evine kırk bohça keleet verdin mi?
Kırk sini şirincelikle,teşekküre gettin mi?
Iğribe olma babe!sen kilisli değilsin.

Yedi aralıklarda,abe,şalvar geydin mi?
Gerekirse,çete olup düşmanı yere seren mi?
Vatan için,canını seve seve verin mi?
Iman ettim ağe!sen kilislisin. kilislisin!!

M.Y aşar Üzel

 
  AH  K İ L İ S' İ M
 
              Kilis'imizi,ana yurdumuzu,baba ocağımızı, yıllardan beri özleyip te gidemeyen veya ara ara gittiği halde,
yeniden çalışmak için dönmek zorunda
kalan kardeşlerimizin,bu vatan özlemlerini dile getirmeye çalıştım.İnşallah sağlıklı günlerinde Kilis'imize gider, yaşamlarına memleketimizde devam ederler.
             Allah hep kullarına gönüllerince versin.
 
            Ah    ah   ah   memleketim
            Ana vatanım,baba ocağım ah
            Ah memleketim Kilis'im benim
Yıllarca toprağında besledin
Sokaklarında koştum,oynadım
Okullarında okudum,sonra
Koştuk bir kuru ekmek peşinde
           Ah   ah   ah   memleketim
           Ana vatanım,baba ocağım ah
           Ah memleketim Kilis'im benim
Kader attı bizleri gurbet ellere
Çırpındık,vurdu felek yerden yere
Kazanç yoktu sığamadık memlekete
Koştuk bir kuru ekmek peşinde
          Ah   ah   ah   memleketim
          Ana vatanım,baba ocağım ah
          Ah memleketim Kilis'im benim 
Bayram demeden,seyran demeden
Her sabah koştuk erken erkenden
Bıktık hep ellerden laf işitmekten
Koştuk bir kuru ekmek peşinde
           Ah   ah   ah   memleketim
           Ana vatanım,baba ocağım ah
           Ah memleketim Kilis'im benim
 Saçlarımız ağardı,dişlerimiz döküldü
Evlatlarımız boyumuzu geçti,büyüdü
Kızlar oldu gelin,oğlanlar askere yürüdü
Koştuk bir kuru ekmek peşinde
           Ah   ah   ah   memleketim
           Ana vatanım,baba ocağım
           Ah memleketim Kilis'im benim
 Ellerime kelepçeler taksalar
Ayaklarıma da bukağılar
Domuz topu yapsalar da ah ah
Koşar gelirim Kilis'im benim
          Ah   ah ah   memleketim
          Ana vatanım,baba ocağım
          Ah memleketim Kilis'im benim
 Hastalık büktü sonunda belimiz
Titretti,artık iş tutmaz ayak-elimiz
Ölmeden illaki sana geleceğiz
Ölürsem leşim gelir Kilis'im benim
          Ah   ah   ah   memleketim
          Ana vatanım,baba ocağım
          Ah memleketim Kilis'im benim.
 Hamit Mollahamit
0533.6504552
 
AKPINAR-ZOPPUN YOLU
  
Akpınar zoppun yolu
               Ah aman Amman
Tikenler sarmış yolu
               Ah aman Amman
Bahçaya vardım endim
               Ah aman Amman
Bahçalar hudar dolu
               Ah aman Amman 
 Akpınarın suyu ısındı
               Ah aman Amman
Kızlar suda yünler yundu
               Ah aman Amman
Kızların çeyizi hazır
               Ah aman Amman
Düğün dernek kurulur
               Ah aman Amman
 Hamit Mollahamit

 
 
   AYAZ KÖŞK

İstanbul/Aksaray üst geçit altında
Ayaz köşkümüzün balkonunda dostlar
Hergün ve akşam ve de köpeklerle
Mangal alev alev,şarap yanımızda
       Olduğumuz yer bayağı duldalık
       Açıkta rüzgâr,elif elif karlık
       Izgarada çifte palamut balık
       Bu hayat pek güzel bizler alıştık
Arkadaşlarla yaz-kış burdayız
Hiç kimseye de yok zararımız
Herkese açık bizim soframız
Eksilmez hiç mezemiz,şarabımız
       Dünya,yaşam bize vız gelir
       Bizimki de kadınsız üreyen ailedir
       Düşünene buda bir felsefedir
       Bu yaşam hürriyetin ta kendisidir
Yıkama,yıkanma da nedir
Bit ile pire bize sevgidendir
Barış ve dostluk hep bizimledir
Alemimiz hoş,gönül muhabbettedir
       Beton ile taş bize gelir kanepe
       Çok rahat otururuz,çamur olsa yere
      Hiç kimsede yok,bizdeki hoşgörü de
      Varlık sevgisi kucak kucak kalbimizde
Bulursak kartonlar açarız yerlere
Üstümüzde tütsülü battaniye
Geziniriz hep alemdem aleme
Kafaları çekerken,her demde.
Hamit Mollahamit 0533.6504552
                                

                           
 CUMBUL DAYI
                                           
Bizler çocuktuk küçüktük
Etrafı yeni yeni öğrenmeye başladık
Mahallede gezer dururdu
Saçı sakalı birbirine karışmış
Elinde ya koynunda içki şişesi
Sallana sallana gezerdi sokak ta
Çekinirdik kenara çekilirdik
Ne söylediğini de bilemezdik
Cumbul Dayı,Pambık Dayı,Yasin
Daha başkaları Arasada
Terzi Necmiddin İpekçi dükkânı
Toplaşırlarmış daha birkaçı
Sohbetler eder Dualar eder
Zikir ederlermiş SUFİ ce
Kimbilir daha neler daha nice
Terzi düyeninde kömürlü ütüye
Astar,kumaş kırıklarını atar
Tütsü yapar sınırlarmış
Camlar dumanlanır içeride
Ne yaptıklarını kise anlamazmış
Camın kırığından dumanlar
Puharı kimi tütermiş
Görenler bir anlam veremezmiş
Amma bazı akıllı kişiler
Hallerini sezerlermiş
Gene cebedeler derlermiş
Necmiddin usta bazı
Evine misafır eder bunları
Arap teyzeye Lan avrat !
Hele yiyecek ne varsa getir
Getir yorum getir
Acıkmışlar bu Allah kulları
Der yiyecek istermiş
Arap teyze ne bişirmişse
Bir siniye koyar getirirmiş
Sufi Allah dostlarına
Cumbul Dayı eyyi dağlıçtı
Kimin kuyuya koğa düşse
Cumbul Dayıyı bulu getirirlerdi
Kuyu suyunun dibine keder dalar
Koğa,satıl,tas,sehen ne varsa
Alır çıkarırdı ev sahibine
Ne bahşiş verirlerse alırdı
Heç ayık gezmezdi
Ayık CEZBE haline eremezdi
Dostlardak duyduk ki
Son zamanlarda kuyumcu
Hacı Salih Sağıroğlu
Hacca yollamış Cumbul’ u
Dönüşünde kimse tanımamış
Cumbul Dayı Cumbul Dede olmuş
Mübarek yüzü al kırmızı
Resul’ün nuru ile parlamış
Yanaklar elme elma
Görenler ona imrenirlermiş
Allah Rahmet eylesin
Veli kullar şefaatına nail eylesin.
 
Cumbul Dayı gene bir gün
Bir sağa bir sola yalpalı
Giderken yollarda
Cezbe halına kapılmış
Kise ağnamazmış halını
Ancak Akıllı,oğlun,teriket
Ehli olanlar bilirmiş halını
İşte bu halde iken
Söylenmeye başlamış
Geliğ geçen cahallar
Şeyle anlamışlar dediğini;
“ Ben Müslüman değilem
Ben Yahudiyem,Ermeniyem
Anlaşılmaz hecelerle
Söyleni söyleni gidermiş
Birkaç delikanlı görmüş
“Yaho ne dor bu serhoş herif
Şindi de dinden imandan mı çıktı
Utanmadan bas bas bağıror
Milleti de rahatsız edor deyi
Çökmüşler başına vur ha vur
Etraftan adamlar ulaşmış
Kurtarmışlar zavallıyı
Arasada köşker Kehya Mehemet
“ Oğlum,evlatlar siz ağnamorsunuz
O adamın CEZBE halında dediğini
Aklınızı başınıza toplayın
Eyyiciden ağnamadan karışmayın
O adam bizler dor ki ;
“ Ben müs lü man di nin de nem
Ben Ya-Hu – Ya Hu di yem
Ber Er Me-ni yem diyor.
Siz bu kelimelerin anlamını
Bir düşünün hele ne dor
Ağnamadan düşünmeden
Hemen adamın başına çökmeyin
“Hadi hepiniz gidin işinize de
Bir daha da onun kimi
SUFİ EHLİ adamlara dokunmayın
Oğlum onlar ALLAH adamı
En kıssa zamanda gidin de
Cumbul Dayınızdan Özür dileyin
Hemin ondan hemin Allah’tan
AF dileyin Af dileyin
Onlar sizi çarpıp FELİÇ etmeden.
Hamit Mollamait
0533.6504552
 
 




Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: leyla ( ), 28.02.2018, 16:22 (UTC):
ben kilisliyim



















































































































Yorumu gönderen: Alimert Özsöylemez( Zsylemezalimertalimerthotmail.com ), 30.12.2015, 17:55 (UTC):
Lapa lapa kar yağor
Biz damda kardan oynor kardan adam yaporuk
Anam aşşağıdan bağıror
De gelin donarsınız dor
Biz daha keh keh gülüp kartopu oynoruk

Eve enoruk
Sobada ayağımızı ısıtoruk bir yanda mandalin yiyoruk heç heste olmoruk
Anama yokarı çıkak doruk
Ağzımızın üstüne çarpanayı yiyoruk bir daha konuşamoruk

Sebeh olor güneş çıkor karlar eror anam görmeden kardan adamı dolaba sakloruk
Bekmez alıp karsamaç yapor kaşık kaşık yiyoruk

Alimert Özsöylemez

Yorumu gönderen: emine( selin-321-hotmail.com ), 27.04.2012, 15:48 (UTC):
aboooov lan nettiniz yooo .ben kilisliyim ağe kilisliyim isterseniz mamete sorun beni o tanır.

Yorumu gönderen: Selime( selma.canarslangmail.com ), 15.01.2012, 20:43 (UTC):
kele bacım bayılorum şu bizim şiirlere. Yazanların ellerine sağlık

Yorumu gönderen: mine doğruloğlu özcan( mine.efehotmail.com ), 16.12.2011, 00:24 (UTC):
ellegem kilisli şiiri muteşem



Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

HOŞ GELDİNİZ
 
Reklam
 
 
 
 

DERNEGİMİZİN ADRESİ :MERİÇ SOKAK NO-8 ASLAN HAN KAT-1 ŞİRİNEVLER MEYDAN TLF. 0212.4514915 EMAİL: kilisyorum79@hotmail.com
ÖĞRENCİLERİMİZE BURS ARIYORUZ

TÜM HEMŞERİLERİMİZİ DERNEĞİMİZE BEKLERİZ

 
Bugün 2 ziyaretçi (16 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=