KİLİS İLÇELERİ
 
 
          ELBEYLİ
 
          Elbeyli bölgesi 1040-1157 yılları arasında Büyük Selçuklu
devleti sınırları dahilinde iken,sırayla İlhanlılar,Dulkadiroğulları ve
1516 da Yvuz Selim Han tarafından Mercidabık savaşı sonrasında
Osmanlı İmparatorluğu eğemenliğine girmiştir.1931 yılında Suriye
ile aramızdaki sınır tesbitinden sonra Alimantar adı ile Kilis ilçesine
bağlanmış ve 1933 yılında NAHİYE olmuştur.1946 yılında Oğuzeli
ilçesine bağlanmış ise de 06.06 1995 te KİLİS'in il oluş Kararna-
mesi ile ELBEYLİ İLÇESİ olarak Kili'e bağlanmıştır.
     1918-1921 Yıllarında yurdumuzu parçalamak isteyen düşmanlar
işgalde büyük bir direnişle karşılaştı.ÇETE HARBİ başladı.Fransızlar
Tilhabeş köyünü bastılar.Köyün kuvayi milliyeye katılan erkeklerini
bulamayınca kadınları ve çocukları köy meydanına toplayıp işkence
ettiler.Bu arada küçücük çoban ALİ yi vurarak şehit etti ve köyü de
yakarak uzaklaştılar.Bu olay üzerine Kuvyi milliyeciler de düşman
karargahına bsakınlar düzenledi ve Fransızların bir keşir uçağını
düşürdüler.Bölgemiz genelinde bütün vatanseverler canlarını verdi,
şehit oldu ama namusu bildiği VATAN ımızı kurtardılar.
      Elbeyli,Gaziantep,Oğuzeli,Suriye ve Kilis ile çevrelenmiştir.
23 köy ve 24 mezradan oluşur.4 mahallesi vardır.
      İlçe oluşu ile Belediye Teşkilatı da kurulmuştur.
 
      ELBEYLİ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER
 
      Akçağıl-Alahan-A.Beylerbeyi-Beşiriye-Çankallı-Çıldıroba-Erikli
yayla-Geçerli-Günece-Güvendik-Havuzluçam-Kalbursait-Karacurun-
Karaçağıl-Kılcan-Mercanlı-Sağlıcak-Selmincik-Taşlıbakar-Turanlı-
Uğurlar-Yağızköy-Yenideğirmen'dir.
 
      ELBEYLİYE BAĞLI MAHALLELER
      Ağyüz-Doğan-Hüriiyet-İnönü mahaleleridir.
 
      ELBEYLİ İLÇESİ NÜFUSU    1997 : 8227
                                        2008 :
      ELBEYLİ İLÇE KAYMAKAMLIK TELEFONU : 0348-7822113
      ELBEYLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     "     : 0348-7822114
 


 
        MUSABEYLİ
 
      İlçemizin tarihçesi ilimiz KİLİS tarihi ile iç içedir.Ancak ilçe-
mizin tarihçesi hakkında şimdiye kadar yeterli bir bilgiye,bir tarihî
belgeye ulaşılamamıştır.Tarihçilerimizin bulabildikleri kaynaklara
göre dünya üzerinde meydana gelen olaylardan KİLİS kentimiz ve
insanları da etkilenmiştir.Bulunabilen kaynaklara göre bu olayları şöyle
sıralayabiliriz:
      M.Ö.-1525 Yıllarında HİTİTLER bölgeye hakim oldular.KİRİS
olarak adlandırılan ilimiz ve bölgemiz Hititlerin eğemenliği altına girdi.  
Adından anlaşılacağı gibi ilçe merkezi bir hüyük konumundadır.Zaman
zaman yapılan inşaatlarda ve iş kazılarında HİTİT'ler dönemine ait
olduğu sanılan tarihi eserler kalıntılar bulunmaktadır.Bu tarihi özel-
liklerinden dolayı 14.04.1997 tarihli bir kararla bölge koruma altına
alınmış ve 2-3 ncü derece arkeolojik SİT alanı ilan edilmiştir.
M.Ö.- 356 Yılında BÜYÜK İSKENDER karadan ve denizden orduları
ile bütün bölgeyi topraklarına kattı.M.Ö.- 281 de,B.İskender'in
ölümünden sonra,SELEFKİLER hakim oldular ve 350 yıl kadar bölgede
hüküm sürdüler.
      M.S.- 064 de ise,ROMA'lılar bölgeye hakim oldular.MS.- 638
de bölgemiz,HALİFE Hazreti ÖMER zamanında savaşmadan İslamiyeti                                                                                                                                                             kabul etmiştir.MS.787 lerde Ortaasyada MOĞOLLARIN istilaları ve                                                                                                                                         zulümlerinden kaçan OĞUZ lar,Hükümdar HARUN REŞİT tarafından
bölgemize yerleştirilmeye başlandılar.
     M.S.- 1250 de Mısır TÜRK KÖLEMEN devleti bölgeye hakim
oldu ise de.1393 de TİMUR bölgeyi istila etti.Daha sonra yeniden
el değiştirdi ve Mısır MEMLUKLULARI hükümranlığı ,çevreyi egemen-
liği altına aldı.
     Osmanlı hükümdarı YAVUZ SULTAN SELİM,26 Ağustos 1516
günü MERCİDABIK'ta yapılan savaşta,düşmanı mağlup ederek,Yemen'e
kadar olan bütün toprakları OSMANLI İMPARATORLUĞU sınırlarına
kattı.1903-1905 Yıllarında,Ege,Akdeniz ve Güney doğuda yayılan
KOLERA salgını bölgemizi de etkiledi.
     1918-1921 Yıllarında yurdumuzu parçalamak isteyen düşmanlar
işgalde büyük bir direnişle karşılaştı.ÇETE HARBİ başladı.Bölgemiz
genelinde bütün vatanseverler canlarını verdi,namusu bildiği VATAN
ımızı kurtardılar.
      Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra ilçemiz Gaziantep iline bağlı
bir ilçe durumunda olan KİLİS'in bir nahiyesi oldu.
     06.06.1995 tarihinde KİLİS'imizin İL olması ile birlikte bölgemiz
de MUSABEYLİ adıyla ilçe statüsüne geçirildi.
     Musabeyli yöresi,Türklerin Anadoluya yerleşmelerinden önce büyük
bir orman alanı olarak bilinmektedir.Türklerin Anadoluya gelişinden
sonra ilçe merkezimiz MURATHÜYÜĞÜ adı ile yerleşim birimi haline
gelmiştir.Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor.
     1918 de Fransızların bölgeyi işgallerinde halkımız Kuvayi milliyecil-
erle birlikte büyük yararlıklar gösterdiler.
     MUSABEYLİ ilçesinin kuzeybatısında İSLAHİYE,Kuzeydoğusunda
Gaziantep,Güneyinde Polateli ve KİLİS bulunmaktadır.
     MUSABEYLİ'nin ilçe olması ile 1995 yılında Belediye teşkilatı da
kurulmuştur.
     MUSABEYLİ İLÇESİNE BAĞLI KÖYLER
     Akçakent-Aşağıbademli-Aşağıkalecik-Balikli-Balantepe-Bozkaya-
Çayıraltı-Çınar-Durucak-Dutluca-Fericek-Fırlaklı-Geçitboyu-Gökmusa-
Gözlüce-Gündeğer-Hacılar-Hasancalı-Haydarlar-Hüseyinoğlu-Delifakı
karadut-Karbeyaz-Kayapınar-Kaynaklı-Kızılkent-Koçcağız-Kolpınar-
Kozlubağ-Körahmethüyüğü-Kurtaran-Kürtüncü-Madenyolu-Şenlikçe-
Sabanlı-Tahtalıkaradut-Tokaçgemriği-Topallar-Uğuetepe-Üçpınar-
Yastıca-Yedigöz-Yeşiloba-Yukarıbademli-Yukarıkalecik-Yuvabaşı(Arzap)-
Zeytinbağı'dır.
      MUSABEYLİ İLÇESİ 1997 nüfusu   : 13675
                              2008           :
MUSABEYLİ KAYMAKAMLIĞI             : 0348-7462101
MUSABEYLİ BEL.BAŞKANLIĞI            : 0348-7462120
 
 

       POLATELİ
 
      İlçemizin tarihçesi ilimiz KİLİS tarihi ile iç içedir.Ancak ilçe-
mizin tarihçesi hakkında şimdiye kadar yeterli bir bilgiye,bir tarihî
belgeye ulaşılamamıştır.Tarihçilerimizin bulabildikleri kaynaklara
göre dünya üzerinde meydana gelen olaylardan KİLİS kentimiz ve
insanları da etkilenmiştir.Bulunabilen kaynaklara göre bu olayları şöyle
sıralayabiliriz:
      M.Ö.-1525 Yıllarında HİTİTLER bölgeye hakim oldular.KİRİS
olarak adlandırılan ilimiz ve bölgemiz Hititlerin eğemenliği altına girdi.  
Adından anlaşılacağı gibi ilçe merkezi bir hüyük konumundadır.Zaman
zaman yapılan inşaatlarda ve iş kazılarında HİTİT'ler dönemine ait
olduğu sanılan tarihi eserler kalıntılar bulunmaktadır.Bu tarihi özel-
liklerinden dolayı 14.04.1997 tarihli bir kararla bölge koruma altına
alınmış ve 2-3 ncü derece arkeolojik SİT alanı ilan edilmiştir.
M.Ö.- 356 Yılında BÜYÜK İSKENDER karadan ve denizden orduları
ile bütün bölgeyi topraklarına kattı.M.Ö.- 281 de,B.İskender'in
ölümünden sonra,SELEFKİLER hakim oldular ve 350 yıl kadar bölgede
hüküm sürdüler.
      M.S.- 064 de ise,ROMA'lılar bölgeye hakim oldular.MS.- 638
de bölgemiz,HALİFE Hazreti ÖMER zamanında savaşmadan İslamiyeti                                                                                                                                                             kabul etmiştir.MS.787 lerde Ortaasyada MOĞOLLARIN istilaları ve                                                                                                                                         zulümlerinden kaçan OĞUZ lar,Hükümdar HARUN REŞİT tarafından
bölgemize yerleştirilmeye başlandılar.
     M.S.- 1250 de Mısır TÜRK KÖLEMEN devleti bölgeye hakim
oldu ise de.1393 de TİMUR bölgeyi istila etti.Daha sonra yeniden
el değiştirdi ve Mısır MEMLUKLULARI hükümranlığı ,çevreyi egemen-
liği altına aldı.
     Osmanlı hükümdarı YAVUZ SULTAN SELİM,26 Ağustos 1516
günü MERCİDABIK'ta yapılan savaşta,düşmanı mağlup ederek,Yemen'e
kadar olan bütün toprakları OSMANLI İMPARATORLUĞU sınırlarına
kattı.1903-1905 Yıllarında,Ege,Akdeniz ve Güney doğuda yayılan
KOLERA salgını bölgemizi de etkiledi.
     1918-1921 Yıllarında yurdumuzu parçalamak isteyen düşmanlar
işgalde büyük bir direnişle karşılaştı.ÇETE HARBİ başladı.Bölgemiz
genelinde bütün vatanseverler canlarını verdi,namusu bildiği VATAN
ımızı kurtardılar.
     Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra ilçemiz Gaziantep iline bağlı
bir ilçe durumunda olan KİLİS'in bir nahiyesi oldu.
     06.06.1995 tarihinde KİLİS'imizin İL olması ile birlikte bölgemiz
de MUSABEYLİ adıyla ilçe statüsüne geçirildi.
     Musabeyli yöresi,Türklerin Anadoluya yerleşmelerinden önce büyük
bir orman alanı olarak bilinmektedir.Türklerin Anadoluya gelişinden
sonra ilçe merkezimiz MURATHÜYÜĞÜ adı ile yerleşim birimi haline
gelmiştir.Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmiyor.
     1918 de Fransızların bölgeyi işgallerinde halkımız Kuvayi milliyecil-
erle birlikte büyük yararlıklar gösterdiler.
 
POLATELİ İLÇEMİZ, 06 Haziran 1995 de KİLİS’in il oluşunda İLÇE
Statüsüne geçirilmiş ve BELEDİYE teşkilatı da kurulmuştur.

 
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Eel( galleryblue-moon-gallery.com ), 18.12.2011, 13:16 (UTC):
Too many compliments too ltilte space, thanks!Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

HOŞ GELDİNİZ
 
Reklam
 
 
 
 

DERNEGİMİZİN ADRESİ :MERİÇ SOKAK NO-8 ASLAN HAN KAT-1 ŞİRİNEVLER MEYDAN TLF. 0212.4514915 EMAİL: kilisyorum79@hotmail.com
ÖĞRENCİLERİMİZE BURS ARIYORUZ

TÜM HEMŞERİLERİMİZİ DERNEĞİMİZE BEKLERİZ

 
Bugün 2 ziyaretçi (10 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=